Dr. Kurt Wulser


PRESENT POSITION:

Engineer, Nebraska Center for Mass Spectrometry (formerly Midwest Center for Mass Spectrometry)


EDUCATION:

B.S., Chemistry, Central Missouri State University, Warrensburg, MO, 1984. B.S., Computer Science, Central Missouri State University, Warrensburg, MO, 1984.
M.S., University of Nebraska-Lincoln (M. A. Langell), 1988.
Ph.D., University of Nebraska-Lincoln (M. A. Langell), 1991.